Váikkuheapmi

Searvi ovddeda sámi servodaga, kultuvrra ja giela. Searvi lea dahkan iešguđege lágan álgagiid ja ovddedan iešguđege doaimmaid.

Advertisement